วิธีวัดขนาดกล่องกระดาษลูกฟูก

วิธีวัดขนาดกล่องกระดาษลูกฟูก

การวัดกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อขอราคา

การวัดขนาดกล่องกระดาษลูกฟูกอย่างถูกต้องและแม่นยำ จะช่วยให้ผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก หรือโรงงานกล่องกระดาษลูกฟูกสามารถ ผลิตกล่องได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสามารถคำนวณราคาได้อย่างถูกต้อง โดยคุณสามารถวัดขนาดกล่องที่ต้องการและแจ้งกับทางเราได้ที่

LINE ID: @blbox


1.
หลังขึ้นรูป

สำหรับกล่องที่ขึ้นรูปแล้ว ให้ไว้ขนาด ยาว, กว้าง, และสูง โดยให้ฝากล่องอยู่ข้างบน ดังรูปภาพ
(L = ยาว, W = ความกว้าง, H = ความสูง)

2. ก่อนขึ้นรูป

วิธีนี้เหมาะสำหรับใช้วัดขนาดของกล่องฝาชนและกล่องฝาเกย เราสามารถวัดขนาดด้าน ยาว, กว้าง, และสูง  โดยวัดจากเส้นทับรอย หรือเส้นพับ จากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง (L = ยาว, W = ความกว้าง, H = ความสูง)

3. วัดขนาดกระดาษ

แทนที่เราจะวัดขนาดกล่อง ให้เราวัดขนาดกระดาษที่ใช้ผลิตกล่องเสียเลย วิธีนี้เหมาะสำหรับใช้วัดกล่องไดคัท โดยให้วัดด้านกว้างที่สุดและยาวที่สุดของกระดาษ (L = ยาว, W = ความกว้าง) ด้านกว้างคือด้านที่ขนานกับรอยลอนลูกฟูก (สีน้ำเงิน ตามภาพ) ส่วนด้านยาวคือด้านที่ตรงข้ามกับลอนลูกฟูก