กล่องกระดาษลูกฟูกแบบไดคัท (กล่องไดคัท)

กล่องกระดาษลูกฟูกแบบไดคัท (กล่องไดคัท)

การไดคัท คือ รูปแบบวิธีการตัดวัสดุต่างๆ เช่น ยาง เสื้อผ้า พาสติก กระดาษ กระดาษลูกฟูก และโฟม เป็นต้น ให้เป็นรูปทรงใดๆก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นทรงหยัก หรือทรงโค้ง โดยใช้แม่พิมพ์ ที่เรียกว่า เพลทไดคัท หรือ บล็อกไดคัท มากดทับวัสดุให้ขาดเป็นรูปร่างและขนาดที่ต้องการ การทำเพลทไดคัทนั้นต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของช่างมืออาชีพในการทำ เพราะเป็นงานที่ประณีต และมีความซับซ้อน

กล่องไดคัท คือ กล่องกระดาษลูกฟูกที่ผลิตโดยการไดคัท เป็นกล่องที่มีรูปทรงที่หลากหลายตามการออกแบบ เน้นดีไซน์ที่สวยงาม และสร้าง brand image เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า การผลิตกล่องไดคัทจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเพลทไดคัท กระดาษลูกฟูกจะถูกนำไปเข้าเครื่องไดคัท เพื่อปั๊มโดยใช้เพลทไดคัท ให้ออกมาตามแม่แบบ จากนั้นเราจะได้กระดาษลูกฟูกที่ถูกตัดไปตามรูปทรงที่สวยงาม เพื่อมาประกอบเป็นกล่อง

ปัจจุบันกล่องกระดาษลูกฟูกแบบไดคัทเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากช่วยในเรื่องของความสะดวกสบาย และภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กร เครื่องผลิตกล่องไดคัทสามารถทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามมีงานบางขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมการการผลิตกล่องไดคัท

การออกแบบ

ในขั้นตอนการออกแบบต้องมีการยืนยันขนาดของกล่องกระดาษลูกฟูกให้แน่ชัด ทั้งมิติภายนอกและภายใน มุมโค้งนั้นง่ายต่อการตัด ในขณะที่เส้นแคบๆประชิดกันเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้มีมากเกินไป การทดสอบก่อนผลิตจริงนั้นจำเป็น เพื่อตรวจสอบการออกแบบและการผิดพลาดก่อนการผลิตจำนวนมากๆ

การเตรียมบล็อกไดคัท

ในการทำบล็อกไดคัท จะต้องใช้ใบมีดคมที่มีความแข็งและความเหนียวที่หลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญจะต้องงอและดัดมีดเป็นรูปทรงกล่อง และยึดไว้กับสลักหลังที่แข็งแรง นอกจากนั้นจะต้องมีการควบคุมรอยต่อของใบมีดให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมอีกด้วย การติดใบมีดต้องใช้ยางยึดทั้งสองข้างของใบมีด เพื่อสร้างแรงดัน และทำให้ใบมีดอยู่กับที่ในระหว่างการผลิต หลังจากยึดใบมีดไว้กับแผ่นยึดที่เป็นไม้เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้เป็นบล็อกไดคัทขึ้นมา การทำบล็อกไดคัทต้องใช้ความประณีตอย่างมาก เพื่อให้สามารถตัดกล่องกระดาษลูกฟูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสียหายน้อยที่สุด การทำบล็อกไดคัทนั้นสามารถทำได้ด้วยมือ และเครื่องจักร หลังจากทำมีดตัดแล้วก็ต้องทำตัวกดทับรอยด้วย ตัวกดทับรอยช่วยในการกดรอยพับให้กับกล่อง

เมื่อเราได้บล็อกไดคัทแล้ว ก็พร้อมที่จะผลิตกล่องลูกฟูกได้!