การพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก

การพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก

เราเลือกใช้ ระบบพิมพ์ Flexography ในการพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูกให้กับลูกค้า เนื่องจากเป็นระบบพิมพ์ที่สามารถพิมพ์กล่องได้ในปริมาณมาก และค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่ำ เมื่อเทียบกับระบบพิมพ์อื่นๆ

การพิมพ์แบบ Flexography หรือเรียกสั้นๆ ว่า Flexo คือระบบพิมพ์ที่ใช้หลักการทำงานแบบลูกกลิ้งโดยใช้แม่พิมพ์ มารับสีและกลิ้งไปบนวัสดุที่จะพิมพ์ โดยทั่วไปแม่พิมพ์เป็นที่นิยมเรียกกันว่าบล็อกพิมพ์ ซึ่งใช้โพลิเมอร์เป็นวัสดุในการผลิต บนผิวบล็อกพิมพ์นั้น บริเวณที่มีลายพิมพ์จะมีลักษณะเป็นพื้นนูนกว่าบริเวณที่ไม่มีลายพิมพ์

ระบบพิมพ์ Flexoได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการผลิตบล็อกพิมพ์ และการพัฒนาเครื่องพิมพ์ เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่สวยงามมากขึ้น พิมพ์เร็วมากขึ้น และพิมพ์ได้หลากหลายสีมากขึ้น อุตสาหกรรมที่ใช้ระบบพิมพ์ Flexo กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มกล่องกระดาษลูกฟูก, กระสอบชนิดต่าง ๆ, แผ่นฟิล์ม, ถุงหรือวัสดุอ่อนบางชนิด และอื่น ๆ

การพิมพ์แบบ Flexo นั้นเหมาะกับการพิมพ์ในปริมาณมาก เนื่องจากการพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของบล็อกพิมพ์ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ในสำนักงงานหรือตามบ้าน ที่เป็นระบบดิจิตอลที่ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ในการพิมพ์ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องและค่าบล็อกพิมพ์นั้นเป็นต้นทุนคงที่ ดังนั้นยิ่งพิมพ์กล่องในจำนวนที่มากก็จะทำให้ต้นทุนการพิมพ์มีราคาถูกลง นอกจากนี้การพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูกด้วยระบบพิมพ์ Flexo ยังคงเป็นระบบพิมพ์ที่พิมพ์กล่องได้เร็วที่สุดถ้าเทียบกับระบบอื่นๆอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ เราจึงเลือกใช้ระบบพิมพ์ Flexo ในการพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูกให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งมีความต้องการในปริมาณมาก เนื่องจากเป็นระบบพิมพ์ที่มีราคาถูกที่สุด หากพิมพ์กล่องจำนวนมากๆ และใช้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ขั้นตอนในการพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก

  1. การทำบล็อกพิมพ์

ก่อนที่จะทำบล็อกพิมพ์ เราจะทำไฟล์ artwork ส่งไปให้ลูกค้าตรวจสอบแบบพิมพ์ก่อน และเมื่อลูกค้ายืนยันแบบพิมพ์ถูกต้องแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการทำบล็อกพิมพ์โดยยึดจากไฟล์ artwork เป็นแบบ บล็อกพิมพ์จะทำขึ้นจากยางโพลิเมอร์ ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์ มีความทนทาน และสามารถรับหมึกพิมพ์ได้ดี

  1. การติดบล็อกพิมพ์

จากนั้นบล็อกพิมพ์จะถูกติดลงบนลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก ช่างพิมพ์จะเป็นผู้ติด และตั้งค่าและตำแหน่งให้ตรงตามกำหนด ในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากช่างพิมพ์จะต้องตั่งค่าต่างๆ และทดสอบพิมพ์จริงเพื่อให้งานพิมพ์ตรงตามต้องการ

  1. การพิมพ์

เมื่อติดบล็อกพิมพ์ และตั้งค่าเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการพิมพ์จริง กระดาษลูกฟูกจะถูกป้อนเข้าเครื่องพิมพ์กล่อง และวิ่งผ่านลูกกลิ้งพิมพ์ซึ่งมีบล็อกติดอยู่ โดยลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ์จะเป็นตัวถ่ายหมึกพิมพ์ลงบนบล็อกพิมพ์ซึ่งติดอยู่กับลูกกลิ้งอีกลูกหนึ่ง และเมื่อกระดาษลูกฟูกวิ่งผ่านลูกกลิ้งที่มีบล็อกพิมพ์ หมึกก็จะถูกถ่ายลงบนกระดาษ เกิดเป็นภาพงานพิมพ์ขึ้นมานั่นเอง

ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ Flexo นั้นถูกผลิตออกมามากมาย มีหลายหลายยี่ห้อจากหลากหลายประเทศ ทำให้งานพิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูกมีคุณภาพที่หลากหลาย เนื่องจากความสามารถของเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกัน เราเลือกใช้เครื่องพิมพ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเรามีเครื่องพิมพ์กล่องแบบ Inline ซึ่งสามารถพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูกแบบฝาชน เซาะร่อง ปะกาว นับจำนวน และมัดเชือก เสร็จภายในขั้นตอนเดียวเลย และยังมีเครื่องพิมพ์แบบ Offline สำหรับงานพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูกแบบไดคัท และแบบอื่นๆอีกด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถรองรับการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่หลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน