การออกแบบกล่องบรรจุสินค้าที่บอบบางหรือแตกง่าย

การออกแบบกล่องบรรจุสินค้าที่บอบบางหรือแตกง่าย

การบรรจุสินค้าบอบบางหรือแตกง่ายนั้น ต้องมีการป้องกันที่ดี ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
1. การห่อสินค้าด้วย หนังสือพิมพ์ หรือแอร์บับเบิ้ล
2. การเติมช่องว่างภายในกล่องให้มีความแน่น ด้วย ถุงลมกันกระแทก หรือ หนังสือพิมพ์
3. การล๊อคสินค้าไม่ให้เคลื่อนที่ด้วย โฟม หรือ กระดาษลูกฟูก

นอกจากนั้น ตัวกล่องเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับสินค้า กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีความทนทางและแข็งแรงในตัว อย่างไรก็ตาม คุณภาพของตัวกล่องก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษด้วย ดังนั้นการเลือกเกรดกระดาษให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ