ประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูก

ประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างๆของแต่ละคน เช่น การนำกล่องไปใช้กับการขนส่ง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การป้องกันการเสียหายของสินค้า หรือ การโฆษณาสินค้าหรือแบรนด์ของตนเองผ่านการนำเสนอในรูปแบบของงานพิมพ์บนตัวกล่อง สังเกตได้ว่า กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีประโยชน์ที่หลากหลาย จึงทำให้ปัจจุบันกกล่องกระดาษลูกฟูกกลายเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทดแทนการใช้ลังไม้ หรือ บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ถุงพลาสติค เป็นต้น ซึ่งทางเราได้จำแนกประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูกไว้ดังนี้

1. ประโยชน์ทางด้าน ความปลอดภัย และ การขนส่ง
เนื่องจากกล่องกระดาษลูกฟูกผลิตจากกระดาษ จึงทำให้มีน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าตัวกล่องจะมีน้ำหนักเบา แต่กลับมีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก เพราะมีลอนลูกฟูกช่วยรองรับการกระแทกได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กล่องกระดาษลูกฟูกถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญสำหรับการขนส่ง เพราะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายของสินค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะต้องเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น รูปร่างลักษณะของสินค้า รูปแบบการขนส่ง สภาพแวดล้อมของยานพาหนะ การประหยัดพื้นที่จัดเก็บ และระยะเวลาการเดินทาง

2. ประโยชน์ทางด้าน การตลาด
เราสามารถนำกล่องกระดาษลูกฟูกมาออกแบบเป็นรูปทรงได้หลากหลาย เพื่อให้ตรงตามลักษณะของสินค้า และการใช้งาน นอกจากนี้ การดีไซน์กล่องที่เป็นเอกลักษณ์ ยังช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค และสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand Awareness) ให้ผู้บริโภคสามารถจดจำสินค้าหรือแบรนด์นั้นๆ ได้โดยมีบรรจุภัณฑ์เป็นสื่อกลางในโฆษณา เช่น กล่องที่ทีสีเป็นเอกลักษณ์ทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ หรือ การมีเบอร์โทรติดต่อระบุไว้บนตัวกล่องพิซซ่า หรือกล่องที่มีรูปทรงแปลกประหลาดไม่เหมือนใคร นอกจากนี้กล่องที่มีรูปทรงและสีสันสวยงามยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อีกด้วย

3. ประโยชน์ทางด้าน การประหยัดต้นทุน
ต้นทุนของสินค้าเป็นเป็นปัจจัยใจหลักที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจต่างๆ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมากจากกระดาษลูกฟูกจะสามารถช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนได้ เนื่องจากกระดาษลูกฟูกมีราคาต่ำกว่าการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ เช่น กล่องพลาสติค หรือลังไม้ เป็นต้น

4. ประโยชน์ทางด้าน สิ่งแวดล้อม
เนื่องจากกล่องกระดาลูกฟูกใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต จึงไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเรายังสามารถนำกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการการผลิตใหม่อีกครั้งโดยการรีไซเคิลได้มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะบนโลกได้ด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้แล้ว หรือที่เสียหายบางส่วน ก็ยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การนำกระดาษลูกฟูกมาปูรองพื้นในงานก่อสร้างหรือตกแต่งสถานที่ต่างๆ หรือการนำมาประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเช่น โต๊ะ-เก้าอี้ กระดาษ เป็นต้น