กล่อง Tag

กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างๆของแต่ละคน เช่น การนำกล่องไปใช้กับการขนส่ง การสร้างมูลค่าเพิ่ม การป้องกันการเสียหายของ หรือ เพื่อการโฆษณาแบรนด์ของตนเองผ่านการนำเสนอในรูปแบบของงานพิมพ์บนตัวกล่อง...

ขนาดกล่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการสั่งกล่อง เพราะจะเป็นสิ่งที่ห้ามคำนวนผิดพลาดเลย และยังมีผลต่อราคากล่องกระดาษลูกฟูก และจำนวนขั้นต่ำในการสั่งกล่องด้วย ดังนั้นการวัดขนาดกล่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ ...