บล็อกพิมพ์คืออะไร? ทำไมถึงต้องคิดค่าบล็อกพิมพ์?

บล็อกพิมพ์คืออะไร? ทำไมถึงต้องคิดค่าบล็อกพิมพ์?

การพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูกไม่เหมือนการพิมพ์เอกสารทั่วๆไป ที่เป็น Printer ระบบ inkjet หรือ ระบบ laserjet ที่ไม่จำเป็นจะต้องทำความเร็วในการพิมพ์ การพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นต้องทำความเร็ว เพราะจะต้องพิมพ์กล่องออกมาเป็นจำนวนมากๆ ตั้งแต่หลักร้อยกล่อง ไปจน หลักแสน หลักล้านกล่องกันเลยทีเดียว ดังนั้น เราจึงใช้หัวพิมพ์ที่วิ่งไปมา เหมือนเครื่องพิมพ์ในสำนักงาน หรือในบ้านเราไม่ได้ เราจำเป็นที่จะต้องใช้แม่พิมพ์ในการพิมพ์กล่องซึ่งเรียกว่าบล็อกพิมพ์นั่นเอง

ดังนั้นก่อนที่จะพิมพ์กล่อง ผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกจะต้องทำแม่พิมพ์ หรือ บล็อกพิมพ์ขึ้นมาก่อน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา ด้วยเหตุนี้เราจึงแยกเก็บค่าบล็อกพิมพ์กับลุกค้า โดยไม่ไปบวกกับราคากล่องเพราะว่าบล็อกพิมพ์หนึ่งชิ้นใช้พิมพ์งานได้เรื่อยๆ (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพิมพ์) ลูกค้าจึงชำระค่าบล็อกพิมพ์ในครั้งแรกของการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สั่งผลิตกล่องครั้งต่อๆไปไม่ต้องเสียค่าบล็อกเพิ่มอีก (หากไม่มีการเปลี่ยนแบบพิมพ์) วิธีนี้จะทำให้ลูกค้าได้กล่องที่ราคาดีที่สุด อย่างไรก็ตามบล็อกพิมพ์หนึ่งชิ้นมีอายุงานในตัวประมาณ 1-2 ปี หากใช้ไปในระยะเวลานานๆอาจเกิดการเสียหายได้ แต่ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ให้เอง ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้หากมีการสั่งผลิตกล่องกับทางเราอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากไม่มีการสั่งซื้อกล่องเป็นเวลา 2 ปี ขึ้นไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เก็บบล็อกพิมพ์รุ่นนั้นๆไว้อีก เนื่องจากคุณภาพบล็อกพิมพ์ได้เสื่อมแล้ว ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องทำบล็อกพิมพ์ใหม่ ในส่วนของราคาบล็อกพิมพ์นั้นขึ้นนอยู่กับ 2 ปัจจัยหลักๆ คือ 1. พื้นที่ในการพิมพ์  2. จำนวนสีที่ใช้พิมพ์

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
LINE: @blbox
Tel: 02 813 0980
Email: boxbybl@gmail.com